FARMACEUTICKÉ PORADENSTVÍ - OPTIMALIZACE PROVOZU - MANAGEMENT - STUDIE TRHU

 

Vítejte!        

      Zabýváme se aplikovanou prognostikou, analýzou a transformací procesů a specializovaným vzděláváním.

 

 

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, ať jde o analýzu či studii části trhu, nevyhovující procesy ve Vaší firmě nebo vzdělávací semináře či workshopy.

Váš specifický problém, přijmeme-li jej, ať je z jakéhokoli oboru, podrobíme pečlivé diagnostice příčin a navrhneme výstup, s nímž Vám můžeme dále pomoci.

Nabízíme Vám unikátní služby v daném oboru a tyto neustále vylepšujeme a zkvalitňujeme.

Každá naše vzdělávací akce má vysokou standartní úroveň a je současně originálně pojata, neustále vyvíjíme další varianty s ohledem na konkrétní zadání a typ účastníků.

Současně, vzhledem k tomu, že pracujeme s energií skupiny aktivně, obdržíte více, než je běžné.

Naší předností je nezávislost, profesionalita a dlouholeté zkušenosti v oblasti managementu, se segmentem zdravotnictví a analýzou trhu, především ale s

praktickým vedením lidských zdrojů. Jsme spojeni s praxí.

Používáme tradiční i netradiční přístupy, jejichž kombinace nám umožňují propojit zdánlivě nepropojitelné. Ve vzdělávacích seminářích klademe důraz na komplexnost pohledu a propojení se životem při současné podpoře hierarchie a politiky Vaší firmy. Rozsáhlejší tematické celky je možné zakomponovat do delších vícedenních sestav, případně rozvést jednotlivé obtížnější kroky a procvičit samostatně.

 

 Akce, vzdělávací aktivity a semináře probíhají na Jakubském  náměstí 1 v centru Brna, pokud není stanoveno jinak. Místo konání  je možné v rozumném časovém horizontu měnit v závislosti na počtu účastníků, preferujeme Brno, Prahu, Ostravu, Olomouc a okolí, nicméně po dohodě lze uskutečnit akci téměř kdekoli. Prostory, techniku a servis zajistíme po dohodě sami, případně lze pracovat ve Vašem prostoru, pokud kvalitou vyhovuje.

 

SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - MARKETING - KOMUNIKAČNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI -

- VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - TIME MANAGEMENT

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.